ไอเดียของชำร่วยสมุนไพร

แนวทางเลือกของชำร่วยสมุนไพร

ของชำร่วยสมุนไพร

ความหมายของสมุนไพร

คำว่า สมุนไพร ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง พืชที่ใช้ทำเป็นเครื่องยา สมุนไพรกำเนิดมาจากธรรมชาติ และมีความหมายต่อชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะในทางสุขภาพ อันหมายถึงทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรค ความหมายของยาสมุนไพรในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ได้ระบุว่า ยาสมุนไพร หมายความว่า ยาที่ได้จากพฤกษาชาติสัตว์หรือแร่ธาตุ ซึ่งมิได้ผสมปรุงหรือแปรสภาพ เช่น พืชก็ยังเป็นส่วนของราก ลำต้น ใบ ดอก ผล ฯลฯ ซึ่งมิได้ผ่านขั้นตอนการแปรรูปใด ๆ แต่ในทางการค้าสมุนไพรมักจะถูกดัดแปลงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ถูกหั่นให้เป็นชิ้นเล็กลง บดเป็นผงละเอียด หรืออัดเป็นแท่ง แต่ในความรู้สึกของคนทั่วไป เมื่อกล่าวถึงสมุนไพร มักนึกถึงเฉพาะต้นไม้ที่นำมาใช้เป็นยาเท่านั้น

แนวทางการเลือกประเภทสมุนไพรเพื่อนำมาเป็นของชำร่วย

 1. ควรเป็นสมุนไพรที่ใช้ได้กับคนทั่วไป ไม่ได้จัดทำหรือมีสรรพคุณเฉพาะกลุ่ม เช่น เครื่องดื่มสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงเฉพาะเพศชายหรือหญิง เป็นต้น
 2. ไม่ควรอยู่ในรูปแบบของอาหารหรืออาหารปรุงสุก เพราะมีปัญหาเรื่องระยะเวลาจัดเก็บ ไม่เกี่ยวกับสินค้าประเภท ชา นะครับ
 3. ถ้าเป็นยาทาภายนอกจะต้องขึ้นตำรับยาสามัญประจำบ้าน
 4. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มหรืออาหารที่มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบ จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์บา 

  การแจกของชำร่วยสมุนไพร ถือเป็นการมอบความปรารถนาดีเพื่อผลดีทางสุขภาพแก่ผู้ได้รับ เพื่อให้เกิดผลบริบูรณ์ จึงควรพิจารณาหลักการที่กล่าวไว้ข้างต้น

สบู่ดอกเกลือ
ครีมบำรุงมือ

ประเภทของของชำร่วยประเภทสมุนไพร

 1. กลุ่มยาดมพิมเสนน้ำ ยาหอม ยาดม ส้มโอมือ
 2. กลุ่มยาทาภายนอกยาหม่อง น้ำมันไพร น้ำมันเหลือง
 3. กลุ่มสมุนไพรเครื่องหอม – ปรับสภาพกลิ่น การบูร หมอนใบชา
 4. เครื่องดื่ม ชาสมุนไพร
 5. กลุ่มบิวตี้ – สบู่ดอกเกลือ สบู่ผสมสมุนไพร แฮนด์ครีมสมุนไพร เป็นต้น

ไอเดีย & Tricks

ของชำร่วยจัดกระเช้า
ชาสมุนไพร
 1. ของชำร่วยสำหรับแขกทั่วไป จัดเป็นประเภทสินค้ารายชิ้น ของรับไหว้ของขวัญ vip จัดเป็นกิ้ฟเซต
 2. สินค้าสมุนไพร ประเภทน้ำมัน แพคเกจต้องแน่นหนามิดชิด
 3. สมุนไพรกลุ่มเครื่องหอม ควรสั่งจากผู้ผลิตโดตตรงเพื่อลดความเสี่ยงจาการได้สินค้าที่ค้างบน shelf นานเกินไป (กลิ่นความเข้มจะลดลงตาม)