ลูกค้าส่วนราชการ บริษัท หน่วยงานและองค์กร

การซื้อขายต้องมีเอกสารชัดเจน !!

ขั้นตอนเริ่มต้น คือการนำเสนอราคา เพื่อเสนองบประมาณ ใบเสนอราคาควรจะมีข้อมูลเหล่านี้ชัดเจน คือ

 • วันที่จัดเตรียมเอกสาร วันที่เสนอราคา และ ระยะเวลาที่ราคาครอบคลุม
 • รายละเอียด ชื่อร้านค้า สถานที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ
 • รายละเอียดสินค้า อย่างละเอียด ระบุให้ชัดเจนว่าได้ระบุรวมองค์ประกอบครบถ้วน  ตัวอย่าง
  • แพคเกจจิ้ง
  • การขนส่ง
  • การรับประกัน เป็นต้น
 • กำหนดระยะเวลาการผลิต การส่งมอบต้องชัดเจน

ตัวอย่างใบเสนอราคาของร้านสีครีม

ใบเสนอราคา ของชำร่วย

ใบสำคัญรับเงิน ใบเสร็จ

ใบเสร็จฉบับเต็ม ควรระบุ รายละเอียดให้ครบถ้วน และมีตราประทับ(ตรายาง) และ ลงลายมือชื่อผู้ส่ง และผู้รับสินค้า และวันที่ทำธุรกรรมนั้นๆ

สีครีมของชำร่วยออกใบเสร็จแบบเต็มให้แก่ลูกค้าทุกท่าน โดยในใบเสร็จมีการระบุหมายเลขผู้เสียภาษีชัดเจน แต่ด้วยตามกฏหมายแล้ว ทางร้านไม่ได้จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงไม่สามารถออกใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้า

ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน (แบบเต็ม)

จดทะเบียนพานิชย์

 • ทะเบียนพานิชย์ เลขที่ 395XXXXXX512
 • ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 299/25 ม.3 ตำบลหนองหอย อำภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • ชื่อการค้า : สีครีมของชำร่วย
ทะเบียนพานิชย์

สำหรับหน่วยงานที่สั่งจำนวนเยอะ

  • สามารถ สั่งทำสินค้า sample ก่อนการผลิตจำนวนเยอะได้ (จำนวนมากกว่า 1200 ชิ้น)
  • sample proof เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของป้ายสินค้า สติกเกอร์ติดสินค้า หรือป้ายแท็ก เท่านั้น ไม่ใช่เพื่อตัดสินใจสั่งซื้อนะจร้ะ 
  • ติดต่อ 087-983-5558 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ควรพิจารณา

 • ค่าขนส่ง การจัดส่ง
 • รูปแบบแพคเกจ

รายชื่อหน่วยงานที่ไว้วางใจสีครีมของชำร่วย

 • บริษัท ธนากุล 88 จำกัด – ของกำนัลวันเปิดบริษัท
 • วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ – ส่วนงานแนะแนวทำแจกในกิจกรรม
 • ITCS มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – ใช้ในกิจกรรมของหน่วยงาน
 • บริษัท ฟอร์ด วี หางดง – กิจกรรมโปรโมท

รวมรีวิว และภาพสินค้า