ของชำร่วยเชียงราย (จัดส่ง)

ของชำร่วยเชียงราย

จัดส่งลูกค้าจังหวัดเชียงราย

 • ส่งเช้า รับเย็น ฝากผ่าน Green Bus รับสินค้าเองที่สถานีขนส่ง อำเภอเมือง
   • เพื่อให้ส่งทันรอบเช้า ลูกค้าโอนครบจำนวน ในคืนก่อนหน้า
   • การส่งมอบสินค้า – ลูกค้ารับสินค้าด้วยตัวเอง ที่สถานีปลายทาง กรณีกำหนดส่งสินค้าถึงหลังเวลาทำงาน office hour , กรุณามารับก่อนเวลานัดหมาย
 • ส่งเช้า รับบ่าย ขนส่ง ฝากผ่าน รถเหลือง เส้นแม่ขะจาน เวียงป่าเป้า
   • ร้านฝากรถที่ขนส่งช้างเผือก ก่อน 10.00 น. ลูกค้ารับปลายทางที่คิวรถ
 • ทุกอำเภอ ส่งถึงประตูบ้าน ส่ง Flash Express
   • ไม่ใช่งานด่วน เผื่อเวลาขนส่ง 1-2 วัน
   • สินค้าขนาดไม่ใหญ่ น้ำหนักไม่มาก ค่าส่งสูงกว่ารถคิว (คิดตามน้ำหนัก)

ค่าของและค่าขนส่ง

 • กรุณาโอนค่าสินค้า + ค่าส่ง ให้เรียบร้อยภายในคืนก่อนวันส่ง
 • สินค้าที่ต้องจัดส่ง ลูกค้าโอนค่าสินค้าและค่าส่งครบจำนวน ก่อนจัดส่ง
 • ค่าขนส่งบางกรณี ร้านจะประเมินค่าจัดส่งโดยประมาณ เพื่อสรุปบิลและแจ้งยอดโอน

มัดรวมของชำร่วยขายดี

 1. สเปรย์แอลกอฮอล์
 2. ช้อนส้อม
 3. พิมเสนน้ำ
 4. พวงกุญแจ
 5. กระเป๋าผ้า
 6. แก้วแป็ก
 7. ยาหม่องสูตรวัดโพธิ์
 8. ที่เปิดขวด
 9. การบูร

ลูกค้าเชียงราย Gallery

Case ส่ง Green Bus

รถคิวเวียงป่าเป้า

อัพเดตงานลูกค้าเชียงรายล่าสุดบนเฟสบุ๊ค